BULTLLETA DE COMANDA

Per fer una comanda ompliu la butlleta de comanda posant-hi títols i referències de les obres. Cal pagar 50% del preu a la comanda, amb gir postal internacional o xec bancari al nom d' Emile RAMIS, el salto a la recepció de l'obra, o bé, al comptant a la comanda sense despeses postals.
Els límits d'entegrats són de dues a cinc setmanes, segons els casos i dos mesos per una comanda especial.
Les obres viatgen sota la responsabilitat del destinari.

Gràcies per la seva confiança!

Nombre :
Dirección :
Ciudad :
Código postal :
País : Tel :
Precisar el título de la obra P.U. Euros
Pintura -
-

Fotografia
 

-

-

Participación a los gastos de puerto y embalaje (Collisimo seguimiento)
+ 9,00 Euros
TOTAL  
Adjunto mi Reglamento por cheque bancario, postal al orden de: Emile RAMIS.
Para los Extranjeros, reglamentos solamente por mandato postal internacional.

Fecha y firma :


ATELIER EMILE RAMIS
21, rue Suzanne Lenglen - F-66280 SALEILLES
Tel : 33 (0)4 68 83 39 78 ou (0)4 68 61 55 46
Email : emile.ramis.art@wanadoo.fr

 

Accueil - Français - English - Espanol - Catalan - Peintures - Photographies